fbpx

Energibrønnboring

Hitech Energy tilbyr effektiv og trygg energibrønnboring utført av erfarne operatører med moderne utstyr til avtalt tid og pris.

Les mer: Würth Norge AS investerer i bergvarme. 

Borerigg og booster hos Hitech Energy

Energibrønnboring

En trygg samarbeidspartner med lang erfaring og en moderne maskinpark

Hitech Energy har siden oppstart i 2004 utviklet oss til å bli en av bransjens største leverandører av bergvarme. Vi har i disse årene opparbeidet oss solid erfaring i planlegging, dimensjonering og etablering av energibrønner. Vi borer flere hundre energibrønner hvert år og tilbyr energibrønnboring til interesserte samarbeidspartnere. Vi tilbyr å utføre boring og alt utvendig arbeid, inklusive innlegg til teknisk rom, samt skaffe, levere og bære inn varmepumpe og materiell dit varmepumpeanlegget skal installeres av dere. Vi har erfarne operatører som utfører boreprossen i henhold til sikkerhetskrav og tidsplan, og en stor og moderne maskinpark.

Les mer: Ny borerigg og booster på plass i maskinparken

Ønsker du å få et uforpliktende tilbud for boring av energibrønn? Kontakt oss for en gratis befaring.

«Jeg har hatt et tett samarbeidet med Hitech Energy i 2 år. Jeg har lært utrolig mye om installasjon av bergvarme, og det er fint å ha noen å ringe til når man har spørsmål underveis i prosessen. Det er også et stort pluss for meg som stort sett jobber alene at Hitech leverer og bærer inn pumpe til teknisk rom uten ekstra kostnad.»

Boring etter grunnvann

Hitech Energy borer ikke bare energibrønner, vi tar også på oss oppdrag for grunnboring og har mange års erfaring med å bore brønner for grunnvann.

Prosessen rundt boring etter grunnvann er på mange måter lik boring av energibrønn. Den starter med forundersøkelse og befaring der vi ser hvor plassering av brønnen må være, basert på grunnforhold og andre forhold. Det er flere hensyn som må tas: blant annet vannbalanse, helning på vannspeil, sikring mot forurensning og vannkvalitet er avgjørende. Samtidig er det ønskelig å plassere brønnen slik at den på en enkel måte kan kobles til vann-nettet via pumpeanlegget.

Energibrønnboring for borettslag

Spørsmål og svar om

Energibrønnboring

Pris på en energibrønn varierer naturligvis i forhold til hvor dypt man må borre. Avstand ned til fjell, lokale grunnforhold og hvor mye vann som befinner seg i fjellet er også noen av faktorene som påvirker kostnaden.

For å gi et estimat kan man beregne ca. 350 kr per meter brønn.

Som nevnt kan denne prisen variere. Hvis det er mye løsmasser mellom fjellet og overflaten må man legge fôringsrør rundt kollektoren for å unngå ras i hullet. Dette vil være med å påvirke kostnaden.

En energibrønn er en gratis energikilde som henter varme fra et enormt energilager som er lagret under bakken. Energien kommer fra solens oppvarming, og vil være tilgjengelig året rundt, selv ved de kaldeste vintrene.
Etter at brønnen er boret (vanligvis mellom 200-300 m.) legges det ned en kollektorslange som fylles med sprit for å unngå at væsken fryser. Denne kollektorslangen kobles fra brønnen og inn til teknisk rom der bergvarmepumpen står.
Dermed henter varmepumpen gratis energi fra bakken og distribuerer den inn til det vannbårne anlegget og/eller radiatorene inne i huset.
Boringen etterlater få eller ingen spor. Siden vi er vant til å jobbe i hager, passer vi på å legge igjen minst mulig spor, bortsett fra selve borehullet som dekkes av en kum og evt. gress.

Energibrønn

En feil som stadig blir gjort i bransjen er å dimensjonere en energibrønn etter varmeeffekt, og ikke energibehov. Det er viktig å skille mellom dette, hvis ikke kan man risikere å bore for korte eller for dype brønner.

Effekt (W): Hvor mye varme som kan leveres ved en gitt temperatur.
Energibehov (kWh/år): Hvor mye energi man trenger for å dekke boligens oppvarmingsbehov i løpet av et år.

I løpet av et år, spesielt i et land som Norge, varierer temperaturen mye mellom sesongene. Man har naturligvis et større energibehov om vinteren enn om sommeren. Derfor er det viktig å dimensjonere energibrønnen etter boligens årlige energibehov, og ikke etter hvor mye effekt man trenger ved en konstant temperatur.

Som tidligere nevnt vil det variere hvor mye varme man får fra brønnen ut ifra forskjellige faktorer som fjellets bergart og grunnvannsnivå. Vanligvis kan det hentes ca. 120-150 kWh/året per meter brønn.

Hvis man vet hvor mange kWh boligen bruker i året, kan man enkelt regne seg til hvor dyp brønn – og hvor kraftig varmepumpe man trenger.

For eneboliger borer man vanligvis mellom 200 – 300 meter. Mens borettslag eller boliger/bygg med et stort energibehov borer man enten dypere eller flere energibrønner som kobles sammen.

Borerigg og bergvarme fra Hitech energy

Se noen av våre

Prosjekter

Hitech Energy har levert en rekke spennende prosjekter innenfor bergvarme og energibrønnboring. Les mer om noen av prosjektene her. Har du spørsmål? Ta kontakt.

mortenstunet installerer bergvarme og sparer på oppvarming.

Mortenstunet har installert bergvarme

På Tåsen i Oslo finner vi Mortenstunet. Her er det 58 leiligheter fordelt på 2 boligblokker med et stort, grønt og frodig fellesareal i midten som nå henter varme fra bakken for oppvarming og varmt vann med bergvarme. Blokkene ble bygd i 1956.
Bergvarme og brønnpark til Øvre Eiker Rådhus

Nå blir det bergvarme til Øvre Eiker Rådhus og Hokksund Ungdomsskole

Vi har startet arbeidet med boring av energibrønnpark for bergvarme i rådhusparken i Hokksund. Totalt 16 energibrønner skal være klare til 15 oktober i år
Würth Norge investerer i bergvarme fra Hitech Energy

Würth Norge AS investerer i bergvarme

I disse dager er det full aktivitet på Morteveien på Hagan ved Würth sitt hovedlager når de nå skal få installert bergvarme.
Bergvarme til borettslag

Bergvarmeanlegg til St.Hansberget Borettslag

St. Hansberget Borettslag er fornøyd med sin avgjørelse om å investere i bergvarme i sameiet sitt. Tallene for fjoråret taler for seg – regnestykket viser at de har spart 3,5 millioner kroner på sin brønnpark sammenlignet med om de hadde beholdt sine daværende el-kjeler.