fbpx

Würth Norge AS investerer i bergvarme

– Et naturlig steg videre i bærekraftsatsingen

I disse dager er det full aktivitet på Morteveien på Hagan ved Würth sitt hovedlager når de nå skal få installert bergvarme – Nå skal det bores 4 200 meter fordelt på 12 energibrønner. Fornybar bergvarme skal sterkt redusere forbruket på elkjele, samt erstatte nåværende oljefyr. Det eksisterende kjøle- og varmeanlegget skal bygges om og kobles sammen for energieffektiv gjenvinning av både varme og kulde.

Et naturlig steg videre i bærekraftsatsingen

For oss handler det å investere i bergvarme om å få større forutsigbarhet i våre energikostnader og holde disse så lave som mulig i et langtidsperspektiv, forteller Logistikkansvarlig Stein Inge Viset i Würth Norge. – Den andre hovedbegrunnelsen er å bidra til å realisere selskapets strategi og mål på miljø og bærekraft.  Vi har allerede investert store summer i solcelleanlegg og større energispareprosjekter for å redusere vårt energiforbruk.  Summen av disse tiltakene gjør at vi vil redusere vårt el-kraftforbruk med ca. 50% mot referanseår.

For oss handler det å investere i bergvarme om å få større forutsigbarhet i våre energikostnader og holde disse så lave som mulig i et langtidsperspektiv

Logistikkansvarlig Stein Inge Viset, Würth Norge

Om prosjektet

  • 2022
  • Hagan
  • Næringsbygg

I anbudsprosessen ble flere leverandører og løsninger vurdert. Valget falt til slutt på Hitech Energy fordi de hadde en unik og «enkel» løsning, samt at de i tillegg er en totalleverandør når det gjelder leveranse og gjennomføring av prosjektet.  Bred og lang erfaring med høy kompetanse innen bergvarme var også tungtveiende, sier Viset.

En effektiv, stabil og miljøvennlig varmekilde

En brønnpark er et større anlegg med mange energibrønner knyttet sammen som henter opp varme som er lagret i berggrunnen. Bergvarmen brukes til oppvarming av større bygg som boligkomplekser, kontorer, skoler og industrilokaler. Energien kommer fra soloppvarming av bakken, er fornybar, og temperaturen nede i fjellet vil være relativt stabil og tilgjengelig året rundt, selv gjennom de kaldeste vintrene, forteller Joar Bjørgen, Administrativ leder i Hitech Energy AS.

Bergvarme vil gi en stor besparelse på strømregningen, og samtidig redusere effektbelastningen på nettet.

Administrativ leder Joar Bjørgen, Hitech Energy

Planen er at energibrønnene står klare til bruk allerede 1.august.

Ønsker du å høre mer om Bergvarme for ditt bygg? Ta kontakt med oss for en gratis befaring.

Her kan du lese mer om Würth Norge sine bærekraftsmål

Wurth Norge fikk installert bergvarme fra Hitech Energy