fbpx

Tenk på miljøet – bytt til bergvarme

Ved å legge om varmestyringen i boligen din til en bergvarmepumpe vil du ikke bare spare månedlige utgifter, du vil også spare miljøet. Enten du går fra en ren strømkilde eller fossil fyring vil du spare miljøet for store påkjenninger.

Oppvarming av en bolig gjennom bergvarme er svært energieffektivt og miljøvennlig da en bergvarmepumpe henter opp lagret solenergi fra grunnen. Dette gjør bergvarmeanlegget til en svært miljøvennlig energikilde, dag etter dag, år etter år. Ved å gå for en bergvarmepumpe vil du som en privat husholdning kunne spare miljøet med CO2-utslippet tilsvarende tre til fem biler i løpet av et år.

Strømsparing og nullutslippsanlegg

Det er ingen hemmelighet at vi står ovenfor stor pågang på strømnettet vårt her i Norge. Med alt som skal elektrifiseres vil strømforbruket fremover fortsette å skyte i været. Dette er med på å skape utfordringer på det etablerte strømnettet og strømmen vil kunne bli tvunget til å hentes fra mer og mer miljøskadelige produksjonsanlegg. Ved å gå fra ren elektrisk oppvarming til en bergvarmepumpe vil du i tillegg til å spare direkte utgifter også kunne spare strømnettet for kapasitet. Om du velger å gå for en solfanger er boligen din på god vei til å kunne bli et nullutslippanlegg. Solfangere har hatt stor utvikling de siste årene, både i forhold til energieffektivitet og design. Panelene vi leverer er markedsledende på begge områder. Nullutslipp er en økende trend, og alt tyder på at denne trenden bare vil bli større og større fremover.

Brønnboring etter bergvarme

Dybden på borehullet kan variere fra 70 til 300 meter, mens diameteren på energibrønnen er kun 14 centimeter. Dette gjør at inngrepet blir veldig lite synlig i etterkant og har en svært liten påvirkning på området og nærmiljøet. Vi er vant til å jobbe i hager og tilpasser prosessen slik at det legges igjen minst mulig spor utover selve hullet som er på nevnte 14 centimeter i diameter. Brønnen tettes på toppen med et lokk.

Energibrønnen med koblinger blir dekket av jord, og i de fleste tilfeller vil toppen av energibrønnen bli dekket av gress eller grus avhengig av hvor det er boret. På denne måten vil hele installasjonen utendørs ligge under bakkenivå og holde seg skjult i hagen.

Energibrønnboring for borettslag

Hva med boreslammet?

Ved en såpass stor borejobb vil det naturlig nok bli boreslam, noe som kan være skadelig for miljøet om det ikke blir behandlet på riktig måte. I forkant av boringen setter vi opp en container hvor alt boreslammet samles underveis. Når boringen er gjennomført blir boreslammet deponert. Det vil med andre ord ikke være mye søl på grunn av dette boreslammet i etterkant av arbeidet.