fbpx

Varmepumpe – Hvilken bør du velge?

De viktigste egenskapene til en varmepumpe er å oppnå høy energibesparelse og god temperaturdistribusjon i boligen. I denne artikkelen gir vi deg en kort introduksjon om luft til luft-, luft til vann- og bergvarmepumper.

luft-til-vann-varmepumpe

Historisk høy strømpris

Man trenger ikke lete lenge for å finne gode grunner til å investere i en varmepumpe. Nord Pool meldte nylig at strømprisene nok en gang setter nye rekorder. En vanlig husholdning må nå punge ut tre ganger så mye som normalt når strømregningen kommer, med en pris på over 1,23 kroner kilowattimen (ikke inkl. nettleie og avgifter).

En varmepumpe er en god investering for å redusere energiutgiftene. I motsetning til en varmeovn som selv produserer varmen og bruker mye strøm i prosessen, vil en varmepumpe hente varme (eller kulde) fra en gratis energikilde. Selv om denne prosessen også krever strøm, bruker man mye mindre enn f. eks en varmeovn.

Ikke bare medfører en varmepumpe økonomiske besparelser, men i tillegg får man også en jevnere og bedre temperaturdistribusjon året rundt.

Men for mange kan det være vanskelig å navigere seg rundt i varmepumpejungelen. Det finnes mange forskjellige typer som varierer i effekt, størrelse, støy og hva slags varmekilde de henter energien fra – for å nevne noe.

Noe av det viktigste man burde ta for seg i valget av type varmepumpe er å se på hvilke muligheter boenheten har, og ikke minst hvor stor varmeeffekt du har behov for.

Nedenfor har vi tatt for oss tre forskjellige type varmepumper, som på hver sine måter kan hjelpe deg å oppnå høy energibesparelse og god temperaturstyring i ditt hjem.

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe er et rimelig alternativ for boliger med elektrisk oppvarming med f. eks panelovner, eller hvis man ikke har vannbåren varme. De er den billigste varianten av varmepumper og har den enkleste monteringen. Enkelt forklart henter den varmeenergi fra luften ute, og blåser den inn i boligen.

Luft til luft varmepumpe fra Mitsubishi

En luft til luft varmepumpe vil vanligvis kunne levere 2-3 ganger mer varme enn strøm den bruker, i løpet av et år.

  • Rimelig alternativ: Sammenliknet med andre type varmepumper er luft til luft varianten det rimeligste alternativet. Montering av inne- og utedel kan gjøres i løpet av en dag, og man er ikke avhengig av å ha vannbåren varme eller gjøre andre inngrep i boligen. Men det er viktig å huske på at monteringen må gjøres av autoriserte fagfolk.

  • Årsvarmefaktor (SCOP): Alle varmepumper er oppgitt med en COP-verdi, eller varmefaktor, som forteller hvor høy varmeeffekt du får sammenliknet med hvor mye strøm pumpen bruker. Men denne verdien måler kun for en spesifikk periode. Siden temperaturen varierer mye i løpet av et år (Spesielt her i Norden), gir ikke denne verdien et realistisk bilde. SCOP-verdien sier noe om hvor mye varmeenergi pumpen leverer i forhold til hvor mye strøm den bruker i løpet av et helt år. Hvilket SCOP-verdi varmepumpen har kan sees på energimerket eller i produktspesifikasjonen.

  • Plassering: Det er viktig at pumpen plasseres slik at varmen (eller kulden) blir best mulig distribuert rundt i boligen. Plasser den der man oppholder seg mest, eller der varmen kan dekke størst flate. Er man bekymret for at varmepumpen ikke vil ta seg godt ut midt i stua, kan man gå for en modell som Mitsubishi Kaiteki (bilde), som er en prisvinnende varmepumpe for sitt design.

Fordeler og ulemper

+ Rimelig varmepumpe og montering
Filter som renser inneklimaet for støv og partikler
Kan brukes til både oppvarming og kjøling
 Lavest varmeytelse og effektfaktor når varmebehovet er størst
– Fukt og salt i uteluften kan forkorte levetiden
– Kan forårsake noe støy

Luft til luft varmepumpe

En luft til vann varmepumpe utnytter energien i uteluften til å varme opp vannbåren gulvvarme, vann til radiatorer eller forvarme tappevann. Dette gir lavere energiforbruk enn ved oppvarming med strøm. Foruten å gi høyere energibesparelse, gir en luft til vann varmepumpe jevn og god varmedistribusjon ut i hele boligen.

Man kan oppnå opptil 70% i energibesparelse sammenliknet med oppvarming ved bruk av strøm. Ettersom energikilden hentes fra uteluften er du ikke avhengig av eksterne innlegg som f. eks en energibrønn.

  • Vannbårent system: For å installere en luft til vann varmepumpe forutsettes det at man har vannbåren varme i boligen. Hvis man ikke har et vannbårent varmesystem, kan man søke om støtte fra Enova.

  • Forvarm tappevann: Foruten å brukes til oppvarming til varmekabler og radiatorer, kan den brukes til å dekke store deler av oppvarming for tappevann.

  • Ingen inngrep: Har man ett vannbårent varmesystem fra før – kreves det ingen andre inngrep enn selve monteringen. Man slipper både graving og boring av energibrønn.

Fordeler og ulemper

+ Kan brukes til oppvarming av gulvvarme, radiatorer og tappevann
Varmekilden (som er uteluft) er tilgjengelig overalt
Gir jevn varmefordeling og et bedre inneklima
 Forutsetter at boligen har vannbåren varme
– Kortere levetid enn en bergvarmepumpe
– Kan få behov for tilleggsvarme ved svært lav temperatur

Bergvarmevarmepumpe

En bergvarmepumpe (væske til vann) henter solenergi lagret dypt nede i fjellet. Ved hjelp av en energibrønn, forsyner den hjemmet ditt med oppvarming for vannbåren varme, radiatorer og tappevann. På samme måte som uteluft, er energikilden gratis, men det er ingen andre varmepumper som kan spare deg for like mye energi som en bergvarmepumpe.

Reduser energiforbruket opptil 80 % ved å installere en bergvarmepumpe.

  • Høy energibesparelse: Kostnaden for et bergvarmeanlegg og boring av energibrønn kan for noen virke litt skremmende. Men hvis du har muligheten til det, er det som oftest både en trygg og ikke minst god investering. Med bergvarme kan du dekke opptil 80 % av energibehovet i boligen, og energien du sparer betaler vanligvis ned investeringen i løpet av 8 til 12 år (noen ganger enda raskere).

  • Energibrønn: Ulempen med både luft til luft- og luft til vann varmepumper er at ytelsen er påvirket av utetemperaturen, spesielt når det er kaldt. I tillegg reduseres levetiden pga. fukt og saltpartikler i lufta. Siden temperaturen i fjellet holder seg relativt stabilt året rundt, vil en bergvarmepumpe kunne levere høy varmefaktor uansett hvor kaldt det måtte være ute.

  • Støtte fra Enova: Velger man å installere et bergvarmeanlegg kan man søke om støtte fra Enova. Enova er et statelig foretak som har som formål at både private husholdninger og næringsliv skal gå over til miljøvennlige energiløsninger. Man kan også søke om støtte for installasjon av vannbåren varme. (Husk at søknad må være sendt før man starter installasjonen).

Fordeler og ulemper

+ Egner seg godt for boliger med stort varmtvann- og oppvarmingsbehov
Høy energibesparelse siden energikilden har nesten samme temperatur hele året
Kvalifiserer til støtte fra Enova
 Høy investeringskostnad
– Forutsetter at man har vannbåren varme
– Eiendommens grunnforhold kan påvirke ytelsen

Velg en varmepumpeekspert

Uansett hvilken varmepumpe man velger, kan man være trygg på at det er en lønnsom investering som gir et behageligere inneklima. Det viktigste er at pumpen dekker varmebehovet du har og at du reduserer energiutgiftene.

Hitech Energy leverer komplette varmesystemer og er markedets eneste totalleverandør av bergvarmeanlegg. Vi har egne rørleggere, elektrikere, brønnborere og ingeniører som hjelper deg å finne den beste løsningen for din bolig.

Vårt unike fortrinn er at vi kan levere komplette varmesystemer fra A til Å – uten å involvere andre entreprenører. For deg som kunde betyr dette bedre oversikt, raskere gjennomføring og kvalitetssikring i alle ledd.

Vi er verken bundet til produsenter eller leverandører. Det gjør at vi står til enhver tid står fri til å velge markedets beste produkter, og kan velge de løsningene som er best tilpasset våre kunder.

Hitech Energy leverer komplette varmesystemer