fbpx

Mortenstunet har installert bergvarme

Mortenstunet byttet i fjor fra biofyringsolje til bergvarme. Nå forsyner de 58 leiligheter med oppvarming og varmt vann fra 11 energibrønner under bakken. Årsrapporten viser allerede at budsjetterte energikostnader er halvert. «Eneste vi angrer på er at vi ikke gjorde dette tidligere» sier styreleder Tonje Elisabeth O. Kristiansen.  

På Tåsen i Oslo finner vi Mortenstunet. Her er det 58 leiligheter fordelt på 2 boligblokker med et stort, grønt og frodig fellesareal i midten som nå henter varme fra bakken for oppvarming og varmt vann med bergvarme. Blokkene ble bygd i 1956.

Installerte midlertidig biofyringsolje

I 2017 da regjeringen kunngjorde at oljefyr ble forbudt fra 01.01.2020, forteller Tonje at de startet prosessen med å finne alternative muligheter for oppvarming. De bestilte en ENØK-analyse for å kartlegge mulige tiltak. Det ble antatt at det ville bli mulig å koble seg på en fremtidig infrastruktur for fjernvarme om noen år. I tillegg ble nok investeringskostnaden for bergvarme oppfattet som ganske dyr den gangen, så de valgte å gå for et annet alternativ enn det som ville gi best effekt og besparelse på sikt – nemlig bergvarme. Det ble da installert en midlertidig løsning med biofyringsolje i 2018. Planen var på sikt å benytte fjernvarme sammen med Tåsen senter som ligger like ved.

Etter noen år i bruk opplevde de at biofyringsolje ble svært kostbart og ikke ga ønsket spare-effekt. Da tok Tonje opp energirapporten igjen, og bestemte seg for å undersøke grundigere om prosessen for å få installert bergvarme i sameiet. Våren 2021 kom hun i kontakt med Hitech Energy, og forprosjektet startet.

Om prosjektet

  • 2022
  • Oslo
  • Sameie

Vernet naturområde og t-bane tunnel krevde et grundig forprosjekt

Det var noen hinder som gjorde prosessen litt utfordrende, så det ble en lang prosess med mange søknader og tilpasninger som måtte gjøres underveis for å få boring av energibrønner godkjent. På tomten, rett under deler av blokkene våre går det en T-bane tunnel. -Derfor måtte vi søke hos Sporveien for å få godkjent en sikkerhetsavstand og en sone man kunne bore i, forteller Tonje. 

Det viste seg også å være et vernet naturområde og natursti på Mortenstunet. Her måtte biolog inn for å skrive rapport, og tilpasninger måtte gjøres. På grunn av en svært sjelden lav-art på noen av trærne på eiendommen måtte det settes opp beskyttelse for å ivareta disse trærne, og noen av de planlagte borepunktene måtte justeres. Da bergvarme er et svært bærekraftig og miljøvennlig valg, hjalp det på søknadsprosessen. Og alt av natur har blitt godt ivaretatt og ingen skade har oppstått som følge av verken boring eller installasjon.  

Teknisk rom på Mortenstunet

Jeg er svært takknemlig for jobben Hitech gjorde i forkant med alle søknader og den formelle delen for å kunne få gjennomført dette prosjektet. De har vært profesjonelle og ryddige gjennom hele prosessen, og det har vært trygt med deres kompetanse og erfaring, sier Tonje.

Bergvarme har gitt et behagelig inneklima året rundt

I januar 2022 var endelig alle søknader godkjent for boring – og jobben kunne legges ut på anbud. -Vi fikk flere tilbud, og vi valgte å leie inn en ekstern konsulent for å gå over tilbudene vi mottok. Det ga en god trygghet med et ekstra par øyne på tilbudene og utregningen som var gjort, og at vi fikk bistand til å ta avgjørelsen. Det var ulike løsninger som var foreslått i tilbudene. Konsulenten konkluderte med at det var mest effekt for pengene i tilbudet fra Hitech, og da dere allerede hadde vært med oss i forprosjektet og levert til forventing, ble valget enkelt.

I juni 2022 startet boringen av til sammen 11 energibrønner på 350 meter hver og i slutten av september kunne de ta i bruk anlegget. En liten innkjøringsfase er det, hvor man må justere temperaturen og prøve seg litt frem.

Men nå har vi alle et behagelig inneklima året rundt og godt med varmt vann til alle beboere, forteller Tonje. 

50 % besparelse selv med høye strømpriser og renter

For å kunne utnytte det nye anlegget fullt ut måtte Mortenstunet få netteier Elvia til å installere en ny nettstasjon/trafo. Inkludert nettstasjonen kostet prosjektet kostet totalt litt over 6, 5 millioner. Men når vi allerede nå opplever at totale kostander til energi og nedbetaling på lån gir oss nesten 50 % besparelse sammenlignet med hvis vi ikke hadde gjennomført prosjektet, og dette på tross av høye strømpriser og renter, så ser det lovende ut for at dette “betaler seg selv”.

Det har vært en god og trygg prosess, alle involverte er faglig dyktige og vi har følt oss godt ivaretatt gjennom hele prosessen. Jeg kan varmt anbefale Hitech videre til alle som vurderer å investere i bergvarme, og behøver bistand både under forprosjekt og planlegging, samt installasjon, avslutter Tonje Kristiansen.