fbpx

Nå blir det bergvarme til Øvre Eiker Rådhus og Hokksund Ungdomsskole

Vi har startet arbeidet med boring av energibrønnpark for bergvarme i rådhusparken i Hokksund. Totalt 16 energibrønner skal være klare til 15 oktober i år. Vi er takknemlige for tilliten med å være med å bidra til at kommunen når sine klimamål.

Bergvarme vil kunne redusere forbruket med 700 000 kWh i året

Denne våren startet arbeidet med å bore 16 dype energibrønner i rådhusparken. Brønnene skal forsyne rådhuset og Hokksund ungdomsskole med bergvarme fra i høst. Energibrønnene vil få forbruket varig ned med om lag 700 000 kWh i året og gi en besparelse på 2 millioner kroner pr. år hvis strømprisen er på 1,5 kroner sier Laila Gustavsen daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendom. Prosjektet er det største ENØK prosjektet Øvre Eiker kommunale eiendom har startet opp til nå, målt i kostnader. Brønnparken er nr. to på lista over de sju mest effektive ENØK tiltakene vi kan gjennomføre for Øvre Eiker kommune.

Det er godt å se at ENØK satsingen fra kommunestyret bærer frukter og vi ser frem til å få varmen fra om lag 400 meters dyp, sier ordfører Knut Kvale. – Det er stort potensiale for energieffektivisering av våre bygg, og forventet levetid på energibrønner er minimum 50 år, så her investerer vi for fremtida. Energibrønnene er avgjørende for å løse klima- og temperaturstyringen for arbeidsplassene på rådhuset

Om prosjektet

  • 2022
  • Hokksund
  • Rådhus og skole
Daglig leder Laila Gustavsen og ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker Kommune er glade for at prosjektet med bergvarme er i full sving. Foto: Øvre Eiker Kommune

Daglig leder Laila Gustavsen og ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker Kommune er glade for at prosjektet med bergvarme er i full sving. Foto: Øvre Eiker Kommune.

Bergvarme og brønnpark til Øvre Eiker Rådhus

Et viktig bidrag til at kommunen når sine klimamål

Vi i Hitech Energy er glade for å komme i gang med prosjektet og for å bidra til at Øvre Eiker kommune når sine klimamål. Boringen skal etter planen ta 11-12 uker, og koblingen av en helt ny varmesentral vil gjøres av GK Norge AS og være ferdig før neste fyringssesong. Hele prosjektet skal være ferdig 15. oktober i år.

Har du lyst til å vite mer om bergvarme til ditt bygg? Velkommen til å ta kontakt med oss for en gratis befaring.

En ambisiøs klimaplan

Øvre Eiker kommunale eiendom har ansvaret for ca. 93.000 kvm formålsbygg som fordeler seg på skoler, barnehager, idrettshaller, kulturbygg og rådhuset. Målet om å redusere klima- og miljøavtrykket skal skje ved målrettede tekniske tiltak. Gode energieffektive bygg bruker mindre energi til blant annet oppvarming. Nylig ble det vedtatt en ambisiøs klimaplan i Øvre Eiker kommune.

– Prosjektet med bergvarme vil være et vesentlig bidrag til å få utslippene ned og til å nå målsettingen om at kommunens bygg skal ha minimum 30 prosent lavere klima- og miljøavtrykk innen 2026. Det viktigste vi kan gjøre, er å få forbruket varig ned, sier Laila Gustavsen i det kommunale foretaket

Les mer på Øvre Eiker Kommune sine hjemmeside.

Les mer i Eikerbladet: Skal bore 6000 meter ned i bakken: Viktig for å få energibruken ned