fbpx

5 gode grunner til å velge et bergvarmeanlegg

Bergvarme er fremtidens varmeløsning. I denne artikkelen gir vi deg 5 gode grunner for hvorfor du burde vurdere et bergvarme-anlegg til din bolig eller borettslag.

Borerigg og bergvarme fra Hitech energy

I Norge hvor vi har kalde vintre og varme sommere vil det som oftest lønne seg å ha en varmepumpe. Den vil sørge for at du har en behagelig romtemperatur året rundt, samtidig som den kan minske energiforbruket ditt.

Det finnes forskjellige typer varmepumper, med ulike måter å hente energi på. Luft-til-luft varianten er en forholdsvis rimelig varmeløsning som egner seg godt for en mindre husholdning. Men den mest energieffektive og lønnsomme varmepumpen sett med et lengre perspektiv er uten tvil Bergvarme.

Her får du 5 gode grunner for å velge bergvarme:

Energibrønnboring for borettslag

Energibrønnboring for borettslag

1. Kan redusere energiforbruket opptil 70%

Bergvarmepumpens energikilde er gratis. Den henter solenergi lagret i fjellet, på sjø-bunnen eller under gressplenen i hagen din. Temperaturen under bakken holder seg forholdsvis jevn uansett årstid, derfor vil bergvarmepumpen kunne hente den energien du trenger uansett hvordan forholdene er ellers. For deg betyr dette jevn varmedistribusjon og store energibesparelser.

2. Lang levetid og lave driftskostnader

Varmepumper som luft-til-luft og luft-til-vann er naturligvis gode varmeløsninger. Men over lengre tid kan det oppstå problemer som f. eks ising på utedelen av en luft-til-luft pumpe. En bergvarmepumpe har ingen synlig utedel. Dette betyr ikke bare at den er mindre sjikanerende, men også at sjansen for at det oppstår problemer fra eksterne faktorer
minsker betraktelig. Bergvarmepumper har et godt rykte på seg for å sjeldent ha driftsproblemer, og med en serviceavtale i tillegg er man alltid helt trygg. Levetid for en bergvarmepumpe er ca. 15-20 år på selve pumpen, 50 år på rørinstallasjonen og tilnærmet evig på energibrønnen.

3. Perfekt for boenheter med stort oppvarmings- og varmtvannsbehov

Mange borettslag benytter seg av fjernvarme. Fjernvarme ligger regelmessig ca. 2% under dagens strømpris. Til sammenligning henter et bergvarmeanlegg ca. 70% av energien direkte fra bakken. Dermed er kun ca. 30% av energiforbruket påvirket av en stadig stigende energipris. Desto høyere strømforbruk du har, jo mer vil du spare med et bergvarmeanlegg.

4. En trygg investering

Et bergvarmeanlegg har en forholdvis høy investeringskostnad. Det kan virke skremmende å bore en energibrønn og starte et slikt prosjekt. Men har man muligheten, så er et bergvarmeanlegg en av de tryggeste investeringene du kan gjøre. Reduksjonen i energikostnadene vil over tid dekke hele investeringskostnaden. I tillegg øker man byggets verdi.

5. Grønne tilskuddsordninger

Bergvarme gir deg ikke bare økonomiske besparelser – det sparer også miljøet. Derfor kan man benytte seg av gunstige tilskuddsordninger fra blant annet kommunen og Enova. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og kan gi økonomisk støtte og rådgivning. I tillegg tilbyr de fleste banker et såkalt Grønt lånGrønne lån er et svært gunstig lån forbeholdt blant annet de som velger et miljøvennlig varmesystem – som bergvarme.

Besøk Enovas hjemmeside.

Velg en Totalentreprenør

Bergvarme er fremtidens varmeløsning. Det er varmesystemet som kommer best ut av alle varmesystemer over tid, både fra et økonomisk og miljøfokusert perspektiv.

Vurderer man å investere i et bergvarmeanlegg, er det viktig å få god rådgivning for hvordan man skal gå frem. For en bergvarmeinstallasjon benyttes det brønnborere, rørleggere, elektrikere og anleggsarbeidere.

Hitech Energy er totalentreprenør av varmesystemer og spesialist på bergvarmeanlegg. Vi har alle nødvendige fagfolk under ett og samme tak, og dermed ikke avhengig av andre aktører. Dette gir oss en unik mulighet til å kvalitetssikre hele prosjektet fra A til Å, og som kunde har du derfor kun én aktør å forholde deg til.

Les mer om prosessen ved å installere et bergvarmeanlegg.

Har du spørsmål rundt bergvarme eller andre varmeløsninger;
Kontakt oss i dag for en uforpliktende befaring.